Clarisse Buma

Clarisse Buma, directeur Logeion, beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals

Jobsharing is een interessant concept voor organisaties om op een innovatieve manier om te gaan met vragen rond leiderschap en management. We leven in een tijd waarin traditionele beelden rond leiderschap aan het afbrokkelen zijn. De nieuwe werkelijkheid is dat we in een netwerksamenleving leven, horizontale in plaats van verticale verbindingen, co-creatie, gedeelde verantwoordelijkheid. Maar ook slow management, waarbij meer nadruk ligt op de behoeftes van de individuele persoon in plaats van nadruk op efficiency, standaardisatie en het managen via spreadsheets.

In de netwerksamenleving begrijpen en accepteren we ook dat de leider of manager iemand is in wie niet alle competenties zijn verenigd. Dat biedt kansen voor samenwerking, want twee, drie of meer leiders kunnen elkaar aanvullen.  In de samenwerking kunnen ze elkaar versterken en het beste uit elkaar halen. Daarnaast biedt gedeeld leiderschap leiders de mogelijkheid om hun werk beter te combineren met hun privé-leven.

Bij Logeion volgen we met belangstelling de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor communicatieprofessionals. Er werken veel vrouwen in het communicatievak. Zij hechten aan een goede werk-privé-balans en werken daarom vaak in deeltijd. Dit kan een belemmering zijn om door te stoten naar de zwaardere managementbanen, maar via diverse manieren van jobsharing hoeft deeltijdwerk helemaal geen belemmering meer te zijn om carrière te maken als hoger opgeleide. Als vereniging hebben we zelf ervaring met gedeeld leiderschap. De vereniging kent vele actieve vrijwilligers. Deze vervullen bestuursfuncties in commissies en adviesraden. Bij twee van de drie adviesraden is sprake van duo-voorzitters. Ze delen hun leiderschap. Dit werkt nu al twee jaar naar volle tevredenheid. De voorzitters kunnen taken van elkaar overnemen, als de ander het even te druk heeft voor het verenigingswerk. Jobsharing is dus zeker ook geschikt voor vrijwilligersfuncties.

Het fenomeen van gedeeld leiderschap speelt in zekere zin ook in het management  van verenigingen. Deze organisatievorm kent een voorzitter (meestal een vrijwilliger) en een directeur, die leiding geeft aan de betaalde staf op het verenigingskantoor. Voorzitter en directeur zijn twee kapiteins op een schip. Ze hebben verschillende rollen, maar hebben elkaar nodig om hun ambities waar te maken.  Het is een vorm van gedeeld leiderschap.

De oprichters van Jobshare spelen met de start van hun dienstverlening goed in op nieuwe ontwikkelingen rond gedeeld leiderschap. Jobsharing gaat daarbij veel verder dan de ‘duobaan oude stijl’, die vooral gericht is op uitvoerende beroepen, zoals bijvoorbeeld secretaressewerk: de werkzaamheden worden in tweeën gedeeld.  Bij de nieuwe vormen van jobsharing is een veel grotere variatie mogelijk:  zoals het opdelen van de functie in werk voor een junior en senior. Of het creëren van twee deelbanen, waarbij beide werknemers – naast hun gemeenschappelijke taken - nog hun eigen aandachtsgebieden hebben.  Het is de moeite waard om meer ervaring op te doen met jobsharing.