Kom op Nederland, dat kan beter!

Toegevoegd door JobShare op 4 maart 2014

Met 51% heeft China het hoogste percentage vrouwen in senior management posities. In Nederland hebben we 11% vrouwen op dat niveau, dat brengt ons samen met de Verenigde Emiraten als een na laatste op de ranglijst. Alleen Japan staat met 7% nog onder ons.

In de discussie hierover komt vaak terug dat we in Nederland zoveel deeltijd werken en dat zorgt voor minder vrouwen in hoge posities. Vaak hoort bij deeltijd gaan werken ook dat je een stapje terug moet doen, of op z'n minst dat je niet verder kunt doorgroeien. Dit wordt als vanzelfsprekend en normaal gezien. Maar is dat terecht? Zijn we door de vele deeltijd mogelijkheden andere mogelijkheden misschien uit het oog verloren.

In het International Business Report wordt aandacht besteed aan de manier waarop verschillende landen omgaan met het stimuleren van vrouwen in senior management. Hierbij wordt het flexibel omgaan met mogelijkheden aangehaald. Alleen parttime opties aanbieden waarbij je verantwoordelijkheden kwijtraakt en niet verder kunt groeien, lijkt me weinig flexibel.

In veel landen kijken ze ook naar andere mogelijkheden. Job sharing is daarin een belangrijke. Samen een fulltime baan op niveau delen. In landen als de UK, Australie en USA, zijn ze hier veel mee bezig. De vele voorbeelden tonen aan dat de voordelen de nadelen in de schaduw zetten en dat de praktijk mythes en zorgen vervaagt. Zowel werkgevers als werknemers zijn blij met de constructie. Het succes van job sharing heeft er zelfs toe geleid dat steeds meer bedrijven er zelfs beleid op schrijven. De voordelen van job sharing zijn al eens langsgekomen in het blog: De voor en nadelen van job sharing.

The Job Share Project heeft een heel onderzoek geweid aan het onderwerp. Dit project wordt door veel, grote, bedrijven gesteund. Op de website worden voorbeelden beschreven en komen ambassadeurs (zowel werkgevers als werknemers) aan het woord.

In de sfeer van 'elk nadeel heeft zijn voordeel': We mogen dan achter lopen, maar daardoor hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden. Laten we leren van de lessen die al voor ons geleerd zijn. Laten we kijken naar de voorbeelden die er al zijn (ook in Nederland gebeurt het al mondjesmaat). En ik ben dan wel zo competitief dat ik denk dat als we het dan toch gaan doen, dat we ook best kunnen laten zien dat er binnen job sharing nog meer mogelijkheden zijn. Ik zeg: Erop en erover!