Job sharing

In Nederland wordt het senior management voor 11% vertegenwoordigd door vrouwen. Helaas liggen wij met dit percentage nog behoorlijk achter op andere landen (lees ook ‘Kom op Nederland, dat kan beter!’). Veel bedrijven zijn zich bewust van de voordelen van (meer) vrouwen in hun besturingsorgaan en een gezonde m/v diversiteit. Het lukt hen vaak nog niet om hier concreet invulling aan te geven.

Een functie op hoger management niveau wordt vaak geassocieerd met veel verantwoordelijkheid en een hoge mate van betrokkenheid wat automatisch resulteert in een 40+ werkweek.  

Medewerkers die om welke reden dan ook op zoek zijn naar een minder zware werkweek denken daardoor automatisch niet meer inzetbaar te zijn op een senior management niveau. Dit is eigenlijk een zeer logische beredenering.

 

Wij zien deze beredenering als kans voor zowel de organisatie als medewerker. In het buitenland wordt op deze situatie ingespeeld door het faciliteren van job sharing. Job sharing stimuleert arbeidsparticipatie van hoog opgeleide deeltijd medewerkers op senior niveau. Een fulltime functie wordt door 2 personen ingevuld. Hierdoor kan iedere medewerker deeltijd, 20 – 30 uur per week, werken. Op deze manier wordt de combinatie van carrière maken en deeltijd werken wel mogelijk. Vooral de doelgroep vrouwen die werk & zorg willen combineren krijgen hierdoor een heel ander perspectief op hun carrière mogelijkheden.

Het toepasbaar maken van job sharing

JobShare faciliteert job sharing mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven. Wij werken met 3 verschillende vormen van job sharing:

Delen

Deze vorm van job sharing is het best vergelijkbaar met een traditionele duobaan. Taken en verantwoordelijkheden worden gedeeld. De functie wordt niet opgedeeld of herschreven. De twee medewerkers zijn gelijkwaardig aan elkaar en vullen elkaar aan. De medewerkers zijn tevens in staat om werkzaamheden van elkaar over te nemen.

Indelen

Deze vorm van job sharing wordt gekenmerkt door een stuk gedeelde verantwoordelijkheid en een stuk individuele verantwoordelijkheid. De functie wordt voor een gedeelte uitgevoerd als een traditionele duobaan. Iedere medewerker heeft daarnaast echter ook taken binnen hun eigen verantwoordelijkheidsgebied. Een functie met een brede scope kan hierdoor beter vervuld worden door dat medewerkers met verschillende specialiteiten samenwerken. Ofwel, ons antwoord op de behoefte aan een schaap met vijf poten.

Verdelen

Deze laatste vorm van job sharing wordt gekenmerkt door het herschrijven en opdelen van de functie. De taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld in twee deeltijd functies. De functies staan niet los van elkaar maar sluiten op elkaar aan. Deze vorm kan tevens leiden tot niveau verschil bij de twee ontstane fucties. Denk hierbij aan een senior & junior combinatie of manager & assistent combinatie.