Matchen

Op basis van het organisatie- en kandidaatprofiel gaan wij op zoek naar passende kandidaten voor onze vacatures. Dit kan betekenen dat wij kandidaten werven en selecteren voor de invulling van een solo functie. Indien wij een vacature herschrijven voor job sharing dan zullen wij op zoek gaan naar 2 kandidaten die tevens onderling een match maken.

Het succes van job sharing is mede afhakelijk van de ´klik´ tussen twee kandidaten. Wij hebben ons selectieproces daarop ingericht. Naast werving & selectie richten wij ons op matching. 

 

Ons matching-proces ziet er als volgt uit:

Praktisch matchen

In de eerste fase kijken we naar ´harde´ functie-eisen. Voldoet de kandidaat aan de vereiste kennis en ervaring die noodzakelijk is om te voldoen aan het kandidaatprofiel dat wij hebben opgesteld. Opleiding, specialistische kennis, loopbaan, zijn voorbeelden van criteria waar wij ons op richten in deze fase.

Competentie matchen

In de tweede fase matchen we op basis van competenties. Samen met de organisatie hebben wij een aantal competenties benoemd die aansluiten bij de vacature en organisatie. Wij gaan op zoek naar de match tussen de werkgever (vacature) & kandidaten. Aangezien de kandidaten als duo samenwerken kijken we naar de individuele en gezamenlijke competenties.

Chemisch matchen

In de derde fase richten we ons op de persoonlijke klik tussen de twee kandidaten die wij willen voorstellen aan een organisatie. De kandidaten worden uiteraard eerst aan elkaar voorgesteld. Tijdens deze ontmoeting kan er een opdracht meegegeven worden om de samenwerking te testen. Een voorbeeld: maak gezamenlijke een visie op de invulling van de functie in een vorm van job sharing. Uiteraard kunnen wij daar bij helpen, het doel is echter dat de kandidaten samen nadenken over hun rol, communicatie, taakverdeling en manier van samenwerken. Met deze fase willen we inzichtelijk maken of de kandidaten een klik met elkaar hebben en interesse hebben om samen voorgesteld te worden voor de betreffende vacature.

Het chemisch matchen zal door JobShare tevens gefaciliteerd worden door netwerkbijeenkomsten. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.