Q & A

Uiteraard beantwoorden wij graag jouw vragen over JobShare en onze werkwijze.

Hier vind je informatie betreffende de meest gestelde vragen over job sharing, ons werving en selectieproces, het matchen van duo’s en vele andere zaken.

 

KANDIDATEN

Kan ik ook alleen in aanmerking komen voor een baan?

Ja, JobShare is specialist in het creëren en faciliteren van job sharing toepassingen maar sluit de invulling van banen door 1 individu niet uit.

Hoe kom ik in aanraking met mensen die een duo met mij kunnen vormen?

JobShare faciliteert de matching van duo's. Zodra je ingeschreven staat bij JobShare gaan wij op zoek naar een match in onze database. Zodra wij kandidaten gevonden hebben die op papier een match kunnen zijn dan wordt het vervolg proces in gang gezet waarbij de kandidaten elkaar gaan ontmoeten.

Kan ik met verschillende personen een duo vormen afhankelijk van de vacature?

Ja. Het is mogelijk dat wij op basis van een vacature verschillende matches maken. Tijdens de gesprekken met de werkgever zal naar voren komen welke match het meest geschikt is voor de functie.

Kom ik in dienst bij JobShare of ga ik in dienstverband bij de werkgever?

Dit is afhankelijk van de wens van de werkgever.

Mag ik zelf op zoek gaan naar een match of wordt dit voor mij gedaan?

De voorselectie voor het matchen van duo's wordt gedaan door JobShare. Vervolgens worden de individuen aan elkaar voorgesteld. Uiteraard bepaal je uiteindelijk zelf of een match geschikt is en of jullie als duo aangeboden willen worden voor een vacature.

Ga ik alleen op sollicitatiegesprek bij een werkgever of gaat een duo samen naar een sollicitatiegesprek?

In principe gaat een duo gezamenlijk in gesprek met een werkgever. Indien een werkgever echter verzoekt om het duo apart te spreken dan bestaat deze mogelijkheid ook.

Werkt een duo altijd op basis van gelijkheid met gedeelde verantwoordelijkheden of zijn er ook ander opties?

JobShare kent diverse vormen van job sharing. Iedere vorm kent zijn eigen verdeling op het gebied van taken & verantwoordelijkheid, kennis & werkniveau en ervaring & competenties. De consultants van JobShare kunnen jou precies vertellen in welke vorm de functie ingevuld zal worden en welke betekenis dit heeft voor jouw rol in een duo.

Aan welke criteria moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor een bemiddeling via JobShare?

JobShare bemiddelt in functies voor het middel- en topmanagement. Dit houdt in dat wij ons vaak richten op mensen met minimaal een Bachelor of Master opleiding. Uiteraard kijken wij ook naar werkervaring, werkniveau en persoonlijk karakter. Indien jij denkt in aanmerking te komen voor een functie die wij aanbieden neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Kan ik zelf invloed hebben op de vormen van job sharing waar ik voor in aanmerking kom?

Uiteraard is het mogelijk om jouw voorkeur met betrekking tot onze job sharing vormen aan te geven tijdens jouw inschrijving bij JobShare.

 

WERKGEVERS

Welke functies lenen zich voor een JobShare mogelijkheid?

In principe is iedere functie te vertalen naar een job sharing toepassing. Om tot de juiste vorm te komen zullen wij de openstaande vacature gaan herschrijven. We gaan met onze opdrachtgever de inhoud van de functie analyseren en aan de hand van taken en verantwoordelijkheden op zoek naar de juiste vorm van job sharing. Door dit proces met elkaar te doorlopen zal een geschikte vorm van job sharing voor de openstaande functie worden gekozen. Op basis van deze output zullen wij een duo voorstellen aan onze opdrachtgever.

Hoe wordt er bepaald welke vorm van job sharing past bij de vacature? 

Door onze kennis en expertise op het gebied van job sharing zullen wij altijd met een advies richting onze opdrachtgever komen. Dit advies wordt gepresenteerd aan de opdrachtgever en op basis van deze input zullen wij gezamenlijk voor één of meerdere vormen van job sharing kiezen.

Wordt een duo begeleid zodra ze in dienst treden bij een opdrachtgever?

Wij hechten veel waarde aan de kandidaten die wij bemiddelen. Ook na het plaatsen van een duo blijven wij graag in contact met hen. Enerzijds om ervaringen te delen anderzijds om hen te ondersteunen in hun loopbaan indien hier behoefte aan is. Indien de werkgever er waarde aan hecht dat wij het duo (of één medewerker) blijven coachen dan kunnen wij uiteraard in deze vraag voorzien.

Is het niet veel duurder om 2 medewerkers aan te nemen voor 1 functie?

De extra kosten zullen zich voornamelijk vertalen in facilitaire zaken, een extra laptop, mobiele telefoon, visitekaartjes en dergelijke.

Welke voordelen biedt job sharing mij?

Job sharing kent diverse voordelen. Om enkele voorbeelden te geven:

  • 2 individuen die gezamenlijk 1,2 fte vertegenwoordigen maar het salaris verdienen van 1 fte (de kosten voor overdracht van werkzaamheden wordt verwerkt in het salaris van de medewerkers)
  • 2 loyale medewerkers doordat uw organisatie hen carrière mogelijkheden biedt zonder fulltime beschikbaarheid te eisen. Dit resulteert vaak in een hoge mate van betrokkenheid en meer productieve werkuren dan contractueel is vastgelegd.
  • Een breed terrein aan kennis, ervaring en capaciteiten die vaak niet in 1 persoon te vertegenwoordigen zijn. In plaats van één schaap met 5 poten bieden wij u twee schapen met 8 poten.
  • Continuïteit van bezetting, ook tijdens ziekte, verlof of vakantie is altijd één van de medewerkers beschikbaar.
  • Flexibiliteit door ‘back-up’.
  • Verlaagde kans op een burn-out of te hoge mate van stress wat een nadelig effect kan hebben op de kwaliteit van werken en het behalen van resultaten.

In ons blog 'Voor- en Nadelen van job sharing' kunt u extra informatie lezen over job sharing

Kan ik een duo direct in dienst nemen of worden zij gedetacheerd?

Dit is afhankelijk van de wens van onze opdrachtgever. Wij werken zowel op detacheringsbasis als op uitzendbasis.

Kan een kandidaat bij JobShare op de pay-roll?

Ja, deze mogelijkheid kan door JobShare gefaciliteerd worden. 

Als ik job sharing wil toepassen bij een bestaande functie waar ik al een medewerker voor in dienst heb kan JobShare dan ook 1 kandidaat voor mij werven?

Ja, wij voorzien in job sharing mogelijkheden. Dit kan betekenen dat wij een bestaande functie herschrijven waarbij uw medewerker versterking krijgt door een nieuwe collega. In deze situatie gaan wij op zoek naar 1 geschikte kandidaat die past bij uw huidige medewerker. 

Kan ik ook een advies krijgen hoe wij job sharing in onze organisatie kunnen toepassen zonder nieuwe kandidaten te werven?

Ja, wij kunnen u adviseren of ondersteunen bij de implementatie van job sharing. Het is tevens mogelijk dat wij kandidaat intern werven. In dit geval faciliteren wij in het creëren van job sharing toepassingen en de invulling hiervan zonder de werving van nieuwe medewerkers.

Kan ik ook een vacature laten herschrijven voor een job sharing toepassing zonder personeel via JobShare af te nemen?

Ja, wij kunnen u adviseren over job sharing en vacatures herschrijven zonder kandidaten voor u te werven.

Ik ben aan het reorganiseren en nieuwe functieprofielen aan het opstellen, is dit een moment waarop ik job sharing kan toepassen?

Ja, dit is een zeer goed moment om na te denken over job sharing. Tijdens reorganisaties wordt er vaak gekeken naar overlap tussen functies. Dit kan er toe leiden dat twee functies worden gecombineerd en dat job sharing een hele logische invulling voor de functie kan zijn. 

Start een duo altijd op basis van een gelijk dienstverband?

Ja, in principe behandelen wij een duo als elkaars gelijke. Mocht hier een uitzonderlijke situatie ontstaan dan zullen wij met elkaar op zoek gaan naar een passende oplossing.

Zijn een duo altijd 2 parttime medewerker of kan het ook 1 voltijd + 1 deeltijd medewerker?

Ja, dit is afhankelijk van de situatie maar valt onder de mogelijkheden. Wij sluiten de bemiddeling van voltijd kandidaten niet uit dus het combineren van voltijd en deeltijd is mogelijk.

Is job sharing goed te combineren met Het Nieuwe Werken?

Job sharing is uitermate geschikt voor Het Nieuwe Werken. Flexibiliteit en de mogelijkheid om bijvoorbeeld thuis te werken past goed bij het karakter van job sharing.

Als ik op fee basis een duo in dienst neem, bestaat er dan iets van een garantietermijn?

Het is mogelijk dat wij een garantieregeling hanteren bij een plaatsing. Dit houdt in dat de werkgever 50% van de fee betaald bij aanvang van het dienstverband en de resterende 50% na afloop van de proeftijd periode. 

 

Mocht u een vraag hebben die niet behandeld wordt op deze pagina, neem dan gerust contact met ons op!