Capability Jane

Capability Jane is een team van gepassioneerde, getalenteerde individuen. Ze worden gedreven door de gemeenschappelijke missie om kwalitatieve deeltijdmogelijkheden op hoog niveau te creëren. Daardoor worden meer talentvolle vrouwen en mannen, aangetrokken en behouden en kunnen zij zich beter ontwikkelen in hun carrière.

Capability Jane werkt aan een wereld waarin flexibiliteit, parttime en job sharing de norm, niet de uitzondering. Waar organisaties innovatieve manieren van werken omarmen en in weten te zetten als voordeel in hun concurrentiepositie.