The Job Share Project

The Job Share Project is een groep van ondernemers en praktijkmensen. Zij delen een interesse in het verkennen van de haalbaarheid van job sharing als commercieel levensvatbare oplossing om deeltijdwerk in te vullen bij wereldwijde organisaties. In deze video vertelt Sara Hill, oprichter van The Job Share Project meer over het initiatief.