Organisatieontwikkeling

Het Nederlandse bedrijfsleven wordt gekenmerkt door een hoog percentage deeltijd functies. Deze functies worden voornamelijk vervuld door vrouwen.

Het managen van een afdeling waar (diverse) deeltijd medewerkers werkzaam zijn is dus vaak een normale situatie voor leidinggevenden. Een fulltime functie die door een duo, in de vorm van job sharing, wordt vervuldt is echter geen veel voorkomende situatie. Iedere vorm van job sharing (delen, verdelen of indelen) kent zijn eigen invulling van taken & verantwoordelijkheid, kennis & werkniveau en ervaring & competenties.

Iedere vorm van job sharing kent zijn eigen verhouding en vereist een eigen benadering van aansturing. Wij ondersteunen managers in het gehele proces rondom de invoering van job sharing. Een belangrijk onderdeel is het daadwerkelijk leidinggeven aan het duo. Wij adviseren u als manager graag over het aansturen van een duo en bijvoorbeeld het beoordelingsproces. Ook het duo kan door ons ondersteund worden op het gebied van communicatie, samenwerking en organisatiecultuur.

Bent u HR manager en wilt u in de toekomst meer vrouwelijk gen in uw organisatie creeren door middel van job sharing? Wij helpen u graag in het ontwikkelproces om een juist klimaat te ontwikkelen voor het succesvol implementeren van job sharing toepassingen. 

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden met ons te bespreken!