Veel gestelde vragen over Job Sharing

Wil je meer weten over Job Sharing? Dan is dit de juiste plek. We hebben de vragen onderverdeeld in een gedeelte voor Job Share kandidaten, werkgevers en een gedeelte dat voor beiden relevant is.

Mis je een vraag? Neem dan alsjeblieft contact met ons op. We zullen je vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Kandidaten en Werkgevers

Wat is Job Sharing?

Job Sharing is een manier van werken waarbij twee (of meer) mensen een voltijdse functie (fulltime functie) delen

Een fulltime baan kan verdeeld worden op verschillende manieren. Wij onderscheiden 3 opties; delen, indelen en verdelen. Lees het achtergrond artikel Job Sharing; 3 manieren

Voor wat voor soort banen is Job Sharing geschikt?

Job Sharing is geschikt voor alle soorten functies van service gerichte rollen tot management, teamleider en CEO functies.

In Nederland kennen we Job Sharing vooral als duobanen in het onderwijs en bij administratieve ondersteuning zoals secretaresses.

Op de pagina best practices van Job Sharing staan verschillende voorbeelden van functies die gedeeld worden zoals een directeur, marketing manager en een director product, resource & cycle planning.

Zijn er voorbeelden van succesvolle Job Share duo's?

Er zijn heel veel voorbeelden van succesvolle Job Sharers. Je kan op de pagina best practices interviews bekijken van en lezen over Job Share duo's in verschillende bedrijven, uiteenlopende functies en landen.

Wat zijn de nadelen van Job Sharing?

Nadelen die bij Job Sharing kunnen optreden zijn:

 • Onduidelijkheid over de taakverdeling. Het is van belang dat er duidelijkheid bestaat wie welke taken en verantwoordelijkheden draagt. Dit kan opgelost worden door duidelijk naar collega’s te communiceren. Vaak verloopt dit na enige tijd heel gemakkelijk maar vooral in de startfase kan er nog wat onduidelijkheid bestaan.
 • Onbegrip van andere medewerkers. Het is belangrijk dat collega's goed weten wat job Sharing inhoudt en waarom voor die constructie gekozen wordt. In het begin kan het zijn dat medewerkers hieraan moeten wennen.
 • Niet continue aanwezigheid van beide partners. Het kan zijn dat degene die voor een bepaald onderdeel verantwoordelijk is, niet fysiek aanwezig is op het moment dat daar een vraag over komt. Om vertraging te voorkomen is het belangrijk om afspraken te maken voor noodgevallen. De Job Share partners stemmen met elkaar af hoe zij met dit soort zaken omgaan. Wanneer is er sprake van een noodgeval? Wie neemt in dat geval, op welke manier contact op?
 • Zorgen om onenigheid tussen partners. Job Share partners zijn van elkaar afhankelijk. Het is belangrijk dat er een goede match gemaakt wordt op basis van drijfveren, werkwijze, persoonlijkheid om enigheid te voorkomen. Daarnaast is goede en open communicatie heel belangrijk. Zowel binnen het duo als van en naar de werkgever.
 • Hogere kosten. Een Job Share brengt hogere kosten met zich mee zoals bijvoorbeeld dubbele laptop en telefoon. Zoals bij iedere investering zal een onderneming moeten kijken of deze een goede ROI oplevert. Zoals is aangetoond in verschillende onderzoeken levert deze hogere investering naast alle “zachte” voordelen, ook een besparing op in recruitment en trainingskosten door verlaging van de uitstroom van medewerkers en een hogere productiviteit. Dit zal meegenomen moeten worden in de totale ROI
 • Meer tijd aansturing manager. De angst bestaat dat de manager meer tijd kwijt is nu er 2 mensen aangestuurd moeten worden, in plaats van 1. Dit kan beperkt worden door bijvoorbeeld de wekelijkse 1 op 1 zo in te delen met gezamenlijk een half uur en beide Job Share partners een kwartier individueel. Daarnaast levert een Job Share de manager ook tijd op. Omdat alle ideeën en plannen al getoetst zijn bij de andere partner, is de kwaliteit van oplevering hoger en zal de manager hier minder tijd aan kwijt zijn. De partners zijn ook elkaars vraagbaak en support, waardoor de manager hier ook minder tijd kwijt is aan begeleiding.

Wat zijn de voordelen van Job Sharing?

Door op een nieuwe manier naar de invulling van een fulltime functie te kijken, kan er worden ingespeeld op verschillende maatschappelijke thema’s zoals:

 • Meer vrouwen aan de top
 • Voorkomen van uitval door werk gerelateerde stress
 • Tijd voor (tijdelijke) mantelzorg of zorg voor kinderen
 • Mogelijkheden voor de “slash” generatie
 • Betere work-life-balance

Job Sharing maakt bedrijven een aantrekkelijke werkgever voor parttime hoogopgeleide kandidaten. Een groeiende en zeer interessante doelgroep voor organisaties.
Voor deeltijd werknemers vergroot Job Sharing de mogelijkheden voor een positie op senior / management niveau.  
Lees hier de specifieke voordelen van Job Sharing voor werkgevers en hier de voordelen van Job Sharing voor werknemers.

Kandidaten

Wat zijn de voordelen van Job Sharing?

Een aantal belangrijke voordelen van job Sharing voor kandidaten zijn:

 • Job Sharing maakt part-time werken mogelijk in een zware/grote/verantwoordelijke rol.
 • Job Sharing zorgt voor continuïteit in het carrière pad van een werknemer i.p.v. na een tijd weer instromen (na bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zorgverlof).
 • Job Sharing zorgt voor een (versnelde) persoonlijke ontwikkeling door intensief met een partner samen te werken en van elkaar kan leren.
 • Job Sharing zorgt voor een betere work-life balance. Het geeft vrijheid om meerdere activiteiten te ontplooien variërend van zorgtaken tot een 2e carrière, vrijwilligerswerk of een boek schrijven.

Is een Job Share iets voor mij?

Ben je benieuwd of Job Sharing iets voor jou is? Het is heel goed om hier goed over na te denken en de tijd voor te nemen. Want niet iedereen is geschikt om een baan te delen Zo kun je wel geschikt zijn voor een bepaalde functie, maar niet geschikt zijn, om deze functie samen met een partner uit te oefenen.
Zo is het belangrijk om jezelf goed te kennen, te weten wat voor jou belangrijk is en wat jij in een duo kan inbrengen. Daarnaast is het belangrijk dat je goed en duidelijk kan communiceren, prestatiegericht bent en dat je bereid bent om succes en falen te delen.
We hebben een werkblad gemaakt, waarin je een aantal vragen wordt gesteld om inzicht in jezelf te krijgen. De uitkomsten hiervan kun je vervolgens gebruiken in het gesprek met je (potentiële) Job Share partner.

Bekijk het werkblad “Quickscan: Is Job Sharing iets voor mij?”

Hoe vind ik mijn Job Share partner?

Je kan meerdere stappen zetten, zoals:

 1. Is er op jouw afdeling iemand met wie je graag een functie zou delen?
 2. Verbreed je zoektocht naar de rest van je bedrijf. Wellicht is er iemand waar je niet direct aan denkt, maar wie toegevoegde kennis, ervaring en persoonlijkheid heeft
 3. Scan je eigen netwerk, bijvoorbeeld op LinkedIn, is hier een persoon te vinden die jij naast je ziet staan?
 4. Check de connecties van jouw connecties, bijvoorbeeld op soort werkervaring en regio.
 5. Wij kunnen je helpen. Je kan JobShare inzetten om jouw partner te vinden. Upload hier je CV en Motivatie.

Hoe vind ik een baan die ik met mijn partner kan invullen?

In principe kan je als duo solliciteren op iedere vacature. Je kan dus alle banen sites, LinkedIn of sites van bedrijven afstruinen naar jullie droombaan.

Wil je hulp bij het vinden van een passende job? Neem contact met ons op en wij gaan voor jou en je partner op zoek naar een baan bij een van onze JobShare partners en netwerk.

Hoe overtuig ik mijn manager om akkoord te geven op het Sharen van mijn job?

Je kan verschillende stappen doorlopen ter voorbereiding:

 1. Past job Sharing binnen jouw bedrijf?
  De eerste stap is om te kijken of job Sharing (grote) kans van slagen heeft binnen jouw bedrijf. Je manager zal sneller akkoord geven als de kans van slagen groot is. We hebben een quickscan ontwikkeld om inzicht te krijgen in de slagingskans. Je kan deze job Share quickscan voor bedrijven zelf uitvoeren. Overigens kan jouw manager deze ook uitvoeren.
 2. Past job Sharing bij jou en jouw functie?
  Heb je inzichtelijk of job Sharing bij jouw past en wat voor jou belangrijk is? We hebben een werkblad “Ken jezelf; input voor mogelijke job Sharing” ontwikkeld, vul dit in en gebruik dit als onderbouwing richting je manager.
 3. Het job Sharing voorstel
  Heb je al een mogelijke job Sharing partner gevonden? Zo ja, maak dan samen met je partner een voorstel voor je manager. Wij hebben een opzet gemaakt van een job Sharing voorstel. Je kan dit hiervoor gebruiken.

Je kan je manager zelf overtuigen. Als je hulp of een steuntje in de rug nodig hebt, kan je onze hulp inschakelen. Je kan ons bellen, een email sturen of het formulier invullen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Werkgevers

Wat zijn de voordelen van Job Sharing voor werkgevers?

Er zijn vele voordelen van Job Sharing te benoemen. Een aantal belangrijke zijn:

 • Grotere loyaliteit en lagere uitstroom van werknemers.
  • Onderzoek wijst uit dat mensen in een job Share meer tevreden zijn en loyaler zijn richting hun werkgever. Daarnaast zorgt job Sharing voor het behoud van gewaardeerde werknemers. Job Sharing zorgt ervoor dat werknemers die minder uren willen werken niet gedwongen worden om een andere werkgever te zoeken.
  • Het bieden van job Sharing zorgt voor loyale medewerkers doordat uw organisatie hen carrière mogelijkheden biedt zonder fulltime beschikbaarheid te eisen. Dit resulteert vaak in een hoge mate van betrokkenheid en daarnaast meer productieve werkuren dan contractueel is vastgelegd.
 • Hogere productiviteit en continuïteit binnen het werk.
  • Tijdens ziekte, verlof of vakantie is altijd één van de medewerkers beschikbaar.
  • Verlaagde kans op een burn-out of te hoge mate van stress waardoor uitval wordt voorkomen.
  • Onderzoek heeft uitgewezen dat 70% van de mensen die 3 dagen werken, 30% meer werk verrichten dan hun full-time collega’s
 • Aantrekkelijke werkgever.
  • Het aanbieden van de optie tot job Sharing de werkgever een voorsprong op concurrenten. Zelfs kandidaten die niet geïnteresseerd zijn in het delen van banen, beschouwen bedrijven met programma's voor het delen van banen als een goede werkgever.
 • Vergroten Talent pool.
  • Vaak wordt bij een vacature een schaap met 5 poten gezocht. Job Sharing biedt de mogelijkheid van een schaap met 8 poten.
 • Snellere ontwikkeling talent.
  • Ook kan een gedeelde baan werknemers de mogelijkheid bieden om taken te verdelen op basis van hun individuele vaardigheden of interesses, door hun sterke punten te benutten en hun zwakke punten te vermijden.
  • het combineren van werknemers met taakverdeling in specifieke combinaties kan de impact van nieuwe training verlichten door te allen tijde één ervaren persoon in een functie te hebben of werknemers in verschillende functies te trainen. Op dezelfde manier kunt u de klap van het pensioen van een ervaren persoon verzachten door het aantal uren te verminderen terwijl een partner voor het delen van taken snel werkt.
 • Hogere kwaliteit van opgeleverd werk
  • Al het opgeleverde werk is al getoetst door de partner. Door het hebben van een sparringspartner en een 4-ogen principe is het opgeleverde werk vaak van een hoger niveau.
 • Meer vrouwen in hogere functies
  • Optimaal behouden en benutten van vrouwelijk potentieel binnen de organisatie en makkelijker aantrekken van sterke vrouwelijke kandidaten van buiten de organisatie en zo m/v diversiteit stimuleren.

Is JobSharing mogelijk in mijn organisatie?

We hebben een Quick Scan ontwikkeld. Door deze Quick Scan krijg je inzicht in de belangrijkste punten om JobShare succesvol te implementeren. Je kan deze job Share quickscan voor bedrijven zelf uitvoeren. Je kan ook JobShare inschakelen om deze of de uitgebreide scan uit te voeren en een advies op maat te maken voor de implementatie en mogelijkheden van job Sharing in jouw bedrijf.

Je kunt ons bellen, een email sturen of het formulier invullen. We nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Wanneer kan Job Sharing worden ingezet?

Job Sharing kan op diverse manieren en in verschillende situaties een oplossing zijn. Triggers om Job Sharing toe te passen zijn bijvoorbeeld:

 • Terugkerende medewerker van zwangerschapsverlof wil minder uur gaan werken.
 • Tijdens een reorganisatie kan Job Sharing kennis waarborgen door functieprofielen te herschrijven en bestaande medewerkers op een deeltijd functie te laten solliciteren.
 • Stimuleren van kennisdeling. Doorstromen met ervaring, het combineren van een junior – senior medewerker.
 • Behoefte van een organisatie om meer vrouwelijk potentieel op senior level te realiseren maar moeite met het vinden van de juiste kandidaat.


Wij kunnen in dergelijke situaties uitgebreid adviseren en ondersteunen. Wij zoeken de juiste vorm en invulling van de functie zodat beide partijen een geschikte oplossing vinden voor de situatie. Wil je meer informatie? We komen graag langs voor een kennismakings- of een intakegesprek. Neem contact op.

Waar moet ik aan denken als ik JobSharing toe laat in mijn organisatie?

 1. Sta open voor job Share mogelijkheden in verschillende functies/niveaus. Het is bijna altijd een mogelijkheid.
 2. Besteed aandacht aan het vormen van een duo.
 3. Steun het duo.
 4. Zorg ervoor dat de alle stakeholders goed op de hoogte zijn van het concept job Sharing.
 5. Gebruik bestaande duo's als rolmodellen voor nieuwe job Share mogelijkheden.

Staat jouw vraag er niet bij? Stel je vraag via het contactformulier. We zullen je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Wij maken op onze website gebruik van cookies.
Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken.
Door op ‘Accepteren’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring.